Vi installerar NIBE värmepumpar.
Alltid fasta priser samt möjlighet till räntefri delbetalning.

Frånluftvärmepump.

NIBE frånluftsvärmepumpar med energiåtervinning i varje andetag.

Tekniken med frånluftsvärmepumpar går ut på att först ventilera ditt hus och återföra ventilationsluftens värmeenergi för att värma upp varmvattnet och värmesystemet. En frånluftsvärmepump återanvänder alltså gammal förbrukad luft.

Bergvärmepump.

Varför välja en NIBE bergvärmepump ?

Genom att installera en bergvärmepump från NIBE kan du minska energikostnaden med upp till 80%. Orsaken är att bergvärmepumpens främsta energikälla är mark, ytjord eller en intilliggande sjö, och alla dessa energikällor är gratis.