Fjärrvärme

Vi har i dag ca: 50 serviceavtal med kunder som är anslutna till fjärrvärme.
I serviceavtalet ingår protokollförda servicebesök samt beredskap dygnet runt 365 dagar om året.
Vi byter gamla fjärrvärmecentraler till nyare, effektivare och energisnålare centraler.
Vi har idag Ram-avtal med E.on att installera fjärrvärmecentraler till deras nya kunder i Stockholms sex norrortskomuner.

Vid frågor om installation eller service på fjärrvärme: info@vaxholmvarme.se